Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Česká republika |  
      Rozšířené vyhledávání
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Nový GSM modem EXC GSM 01


ArchivArchiv
Strana 2 z 88     

Nový GSM modem EXC GSM 01EXC GSM 01 od LOVATO Electric je ideálním řešením pro aplikace vyžadující dálkové ovládání reléových výstupů a sběr systémových dat prostřednictvím programovatelných SMS.

Konfigurační software EXC GSM SW společnosti LOVATO Electric umožňuje uživateli ovládat reléový výstup a digitální i analogové vstupy.
Tento software je k dispozici ke stažení zdarma z www.lovatoelectric.com/EXCGSM01/EXCGSM01/snp a nevyžaduje žádnou instalaci.

Je snadno použitelný, s logikou založenou na událostech, včetně aktivace digitálního vstupu nebo příjmu vlastní SMS, na kterou může uživatel reagovat buď SMS nebo hlasovou zprávou, nebo přepnutím reléového výstupu.

Všechna nastavení lze uložit do souboru, což umožňuje snadnou replikaci konfigurace pro více GSM modemů.

Produkt také umožňuje vzdálené odpojení rozhraní fotovoltaických a větrných elektráren.
Mezi další typické aplikace patří: detekce prahových hodnot teploty kotle, alarmy hladiny nádrže na kapalinu, řízení zátěže podle času a data, dálkové ovládání osvětlení a klimatizace a najímání alarmů pohybu zařízení.

Analogový vstup navíc po připojení k fyzickým senzorům (tlak, hladina kapaliny nebo teplota) umožňuje vzdálené hlášení pomocí SMS o aktuálních hodnotách a alarmy jednomu nebo více telefonům, když dojde k anomálním hodnotám.
Digitální vstup je vhodný k převzetí stavu signálu.

Modem EXC GSM 01 komunikuje s celulární sítí, aby pravidelně aktualizoval svá vnitřní nastavení hodin a svítání / soumraku, aby mohl správně spravovat časově naplánované události.

Systém dále používá pro geolokaci buňky telefonní sítě, takže modem může posílat SMS, když se jeho umístění změní z místa, kde by mělo být.

Více

Strana 2 z 88     
ArchivArchiv

Nové výrobky