Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Česká republika |  
      Rozšířené vyhledávání
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Ochrana připojení zdroje do sítě VDE-AR-N 4105 a VDE V 0126-1-1


ArchivArchiv
Strana 1 z 88     

Ochrana připojení zdroje do sítě VDE-AR-N 4105 a VDE V 0126-1-1
Zařízení PMVF 80 bylo navrženo jako ochrana rozhraní (IP) v souladu s aplikačními příručkami VDE-AR-N 4105 a VDE V 0126-1-1.
Používá se, když je místní generátorový systém připojen paralelně k elektrické síti.
Ovládací prvky odkazují na limity monitorování napětí a frekvence. V případě, že je napětí nebo frekvence mimo přípustnou mez, musí IP  odpojit napájení reléového výstupu, aby se vypnul spínač rozhraní (IS).

PMVF 80 je vybaven 4 vstupy, které mají následující funkce:

  • Zpětná vazba stavu IS
  • R.O.C.O.F nebo zpoždění vektorového posunu
  • Vypínací signál
  • Dálkové vypnutí (vynucené otevření IS, nezávislé na hodnotách napětí a frekvence).

K dispozici jsou také 2 reléové výstupy pro:

  • Zapínání a vypínání IS
  • Zapínání záložního zařízení (programovatelné: normálně napájené,  normálně vypnuté nebo nastavitelný puls).

Záložní zařízení se skládá z okamžitého signálu nebo zpožděného k příkazu otevření IS, přenášeného pouze v případě, že IS selhal a nedokončil odpojení.
PMVF 80 má také 2 další reléové výstupy, které lze konfigurovat jako:

Autonomní signalizace v případě nesymetrie fázového výkonu (LSP), pouze pokud jsou nainstalovány také tři CT
Programovatelný alarm.
 

Strana 1 z 88     
ArchivArchiv

Nové výrobky