Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Česká republika |  
      Rozšířené vyhledávání
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Vyloučení odpovědnosti/Disclaimer

 

Zobrazené údaje mohou být kdykoliv změněny nebo upraveny. Popisy a detaily stejně tak jako uvedené technické údaje, schémata, diagramy a pokyny nemají žádnou smluvní hodnotu. Kromě toho, výrobky musí být instalovány a používány pouze kvalifikovanými osobami v souladu s platnými úpravami a normami pro elektrická zařízení tak, aby se zabránilo vzniku škod a bezpečnostních hrozeb.

 

 

 

 

 

ArchivArchiv

Nové výrobky